top of page

Be Whole Leadership

Umění vidět

Nahlížet realitu z pohledu celosti.

Nalézat jiná, než kauzální spojení.

Zesílit schopnosti sebereflexe a intuice. 

 

Uvědomění

Posílit ochotu k hlubší vnitřní práci.

Objevit spirituální dimenzi.

Pěstovat citlivost k vnitřním i vnějším zdrojům.

Fluidita

Intuitivně pracovat s vlastní energií.

Unést pohled do svého stínu..

Být v souladu s objevující se realitou a pracovat v zájmu sociálního systému.

Cílová skupina

Každý, kdo má ambici probudit vlastní leadership.

 

Metody

Transformační práce ve skupině založená na koučování, Gestalt přístupu, introspekci, imaginaci, systemických konstelacích a 
nástrojích tradiční spirituální praxe.

 

Doba trvání
5 jednodenních modulů v období  5-6 měsíců doplněné o dvě individuální koučovací setkání (před zahájením a v průběhu programu).

 

Seminář vede Vlastimil Jaroš

 Termíny budou vypsány:

1.

2.

3.

4.

5.

 6.

 7.

bottom of page