Be Whole Leadership

Umění vidět

Nahlížet realitu z pohledu celosti.

Nalézat jiná, než kauzální spojení.

Zesílit schopnosti sebereflexe a intuice. 

 

Uvědomění

Posílit ochotu k hlubší vnitřní práci.

Objevit spirituální dimenzi.

Pěstovat citlivost k vnitřním i vnějším zdrojům.

Fluidita

Intuitivně pracovat s vlastní energií.

Unést pohled do svého stínu..

Být v souladu s objevující se realitou a pracovat v zájmu sociálního systému.

Trénink povede:

Vlastimil Jaroš, Partner FLUENCE

Data konání:

Den1: podzim 2020

Den2: podzim 2020

Den3: zima 2021

Den4: zima 2021

Den5: zima 2021

Přesné termíny budou brzy zveřejněny.

Místo konání:

Please reload

Cílová skupina

Každý, kdo má ambici probudit vlastní leadership.

 

Metody

Transformační práce ve skupině založená na koučování, Gestalt přístupu, introspekci, imaginaci, systemických konstelacích a 
nástrojích tradiční spirituální praxe.

 

Doba trvání
5 jednodenních modulů v období  5-6 měsíců doplněné o dvě individuální koučovací setkání (před zahájením a v průběhu programu).