top of page

JAK PRACUJEME?

 

Pracujeme s jednotlivci, reálnými týmy a jejich dynamikou. Pomáháme organizacím smysluplně formovat strategii, kulturu a strukturu.

Vycházíme z prvků systemiky, Gestalt a body terapie, procesově orientované psychologie a focusingu.

Tyto přístupy vědomě začleňujeme do individuálního i týmového koučování, mentorinku, moderovaných diskusí, workshopů a interaktivních výkladů. V práci využíváme tvůrčí experiment, aplikované improvizace, role v modelových a reálných situacích včetně teambuildigových aktivit a her uvnitř i venku.

 

Povedeme vás tvůrčím způsobem

od kontroly k možnostem,

od implementace změny k vytváření změny,

od analýzy k syntéze,

od fragmentace ke komplexitě,

od nastavení procesů k objevování cesty,

od očekávaného chování k autenticitě,

od silné vize k silné komunitě,

od účelnosti k opravdovosti,

od řešení problémů k hlubšímu uvědomění,

od růstu k celistvosti.

OSOBNÍ ROZVOJ JEDNOTLIVCŮ

 

Prohloubíme vaše sebeuvědomění, sebekontrolu a sebeřízení.

Pomůžeme zlepšit váš leadership a schopnost formovat vaši sféru vlivu.

Rozvineme vaši schopnost pracovat se svými vnitřními zdroji.

Bezpečně vás povedeme při práci se stínem.

 

 

TÝMY A JEJICH DYNAMIKA

 

Provedeme vás reflexí úrovně vztahů, reflexí vlastní role v týmu a pomůžeme vám nalézt Vaše přirozené role.

Půjdeme s vámi na cestě od soutěživosti ke spolupráci.

Společně zmapujeme zdroje a najdeme úniky energie v týmu. Zaměříme se na synergické efekty.

 

 

ORGANIZAČNÍ STRATEGIE, KULTURA A STRUKTURA

 

Budeme spolu s vámi budovat vaši firmu jako  „antifragilní systém".

Ukážeme vám, jak díky rozvoji podporujících vztahů změnit organizaci na komunitu.

Doprovodíme vás při hledání hlubšího smyslu, povzbudíme spiritualitu v organizaci.

bottom of page