top of page

Integrální management

Cesta k napojení

Zastavení, naslouchání  a vnímání sebe sama jako součást většího celku (rodiny, týmu, organizace, společnosti, …)
Získání hlubšího vhledu do obecných zákonitostí fungování komplexních systémů.
Otevření nových kanálů vnímání reality kolem nás.

Cesta k autenticitě

Nalezení respektu k vlastní jedinečnosti.
Řešení manažerských situací s vědomím práva na svobodnou volbu.
Dosažení dynamické životní rovnováhy ve všech kontextech.

Cesta k úspěchu

Smysluplná komunikace s kolegy. Racionální a emocionální rovina komunikace.
Dva systémy myšlení. Typické modely chyb při rozhodování.
Vědomé nakládání s časoprostorem.

Trénink povede:

bude aktualizováno

Data konání:

Den 1: bude vyhlášen aktuální termín

Den 2: bude vyhlášen aktuální termín

Den 3: bude vyhlášen aktuální termín

Den 4: bude vyhlášen aktuální termín

Den 5: bude vyhlášen aktuální termín

Místo konání:

Please reload

Cílová skupina:

Lidé ve vedoucích pozicích, kteří hledají cestu sami k sobě a chtějí oslovit své lidi zcela autentickým stylem bez nánosu manažerských klišé.
 

Metody:
Interaktivní výklad, workshop, moderovaná diskuse, příklady z manažerské praxe, role-play, týmové a individuální koučování, introspekce, imaginacea nástroje tradiční spirituální praxe.
 

Doba trvání:
6 jednodenních modulů v období 6 měsíců doplněné o dvě individuální koučovací setkání (před zahájením a v průběhu programu).

bottom of page